Skip to content

Kirkens Ungdomsprosjekt (KUP) – Sammen for en Bedre Fremtid

Odd Fellow Ordenen i Kristiansand har alltid vært forpliktet til å støtte vårt 
nærmiljø og de som trenger det mest. Vi er stolte av vårt samarbeid med
Ki
rkens Ungdomsprosjekt (KUP), en organisasjon som deler våre verdier
og forpliktelser til vennskap, kjærlighet og sannhet.

KUP er en hjertevarmende innsats som gir trygghet, kjærlighet og
tilhør
ighet til barn og unge som befinner seg i utfordrende livssituasjoner.
Hver uke, i en tidsramme på 3-5 år, mottar hver ungdom et fast tilbud som
gir dem en trygg plattform for vekst og utvikling. I tillegg får de skreddersydd individuell oppfølging tilpasset deres spesifikke behov.  Dette arbeidet gir barn og unge en mulighet til å sk
ape en positiv fremtid for seg selv.

Ved å støtte KUP og kjøpe det spesielle kortet som vi har tilgjengelig, er du med på å realisere vår kollektive visjon om å gi håp og muligheter til de som trenger det mest i vårt lokalsamfunn. Din innsats er en forlengelse av vårt hjertevarme engasjement for å forbedre livene til sårbare grupper og skape positive forandringer i samfunnet vårt.

Sammen kan vi bygge en bedre fremtid og gi barn og unge muligheten til å drømme stort og oppnå sine mål. La oss fortsette å spre vennskap, kjærlighet og sannhet i Kristiansand og gi håp til dem som trenger det mest.

For mer informasjon om Kirkens Ungdomsprosjekt og hvordan du kan bidra ytterligere, besøk www.kirkensungdomsprosjekt.no

For å vite mer om våre 4 loger i Kristiansand trykk inn på logo under

Odd Fellow Ordenen har gått fra å være en hemmelig og lukket orden til  en verdibærende orden.
Med det mener vi at fra å holde all vår virksomhet skjult for omverdenen, har vi i dag en helt annen holdning til åpenhet og innsikt.

Odd Fellow Ordenens formål er gi mennesker kunnskap og verdier med fokus på nestekjærlighet, menneskeverd, rettferdig, omsorg og respekt. Vi ønsker å bidra positivt til samfunnet ved aktiv deltakelse og med synlige verdier.  Vi fremmer prinsippet om Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.

Hvis du deler vårt ønske om å gjøre en positiv forskjell i verden og ønsker å være en del av et fellesskap som verdsetter disse prinsippene, oppfordrer vi deg til å ta kontakt og få informasjon om Odd Fellow Ordenen. Vi jobber for å gi håp og muligheter til de som trenger det mest. Og du er velkommen til å bli med oss i å skape en bedre fremtid – i vennskap, kjærlighet og sannhet.

Hør hva noen av våre medlemmer sier om Odd Fellow Ordenen

Litt om hva vi engasjerer oss i

Odd Fellow Ordenen er engasjert i betydningsfulle nasjonale prosjekter med jevne mellomrom. 
En av de nylige samarbeidene var med SOS Barnebyer, der vi støttet oppføringen av en ny barneby i Ngabu, Malawi – et av Afrikas mest økonomisk utfordrede land.
Denne innsatsen resulterte i etableringen av en barnehage, skole, og et hjem for over 100 barn.

I den siste nasjonale saken har vi også vært med på å realisere byggingen av redningsskøyta 169 Odd Fellow III.

Denne skøyta er nå stasjonert i Bodøområdet og representerer den tredje redningsskøyta som Odd Fellows har finansiert gjennom vår deltakelse i slike landssaker.
Det er fantastisk å se hvordan vårt fellesskap kan bidra til å gjøre en positiv forskjell, både lokalt og internasjonalt