Skip to content

Kirkens Ungdomsprosjekt (KUP) – Sammen for en Bedre Fremtid

Odd Fellow Ordenen i Kristiansand har alltid vært forpliktet til å støtte vårt nærmiljø og de som trenger det mest. Vi er stolte av vårt samarbeid med Kirkens Ungdomsprosjekt (KUP), en organisasjon som deler våre verdier og forpliktelser til vennskap, kjærlighet og sannhet.

KUP er en hjertevarmende innsats som gir trygghet, kjærlighet og tilhørighet til barn og unge som befinner seg i utfordrende livssituasjoner. Hver uke, i en tidsramme på 3-5 år, mottar hver ungdom et fast tilbud som gir dem en trygg plattform for vekst og utvikling. I tillegg får de skreddersydd individuell oppfølging tilpasset deres spesifikke behov. Dette arbeidet gir barn og unge en mulighet til å skape en positiv fremtid for seg selv.

Ved å støtte KUP og kjøpe det spesielle kortet som vi har tilgjengelig, er du med på å realisere vår kollektive visjon om å gi håp og muligheter til de som trenger det mest i vårt lokalsamfunn. Din innsats er en forlengelse av vårt hjertevarme engasjement for å forbedre livene til sårbare grupper og skape positive forandringer i samfunnet vårt.

Sammen kan vi bygge en bedre fremtid og gi barn og unge muligheten til å drømme stort og oppnå sine mål. La oss fortsette å spre vennskap, kjærlighet og sannhet i Kristiansand og gi håp til dem som trenger det mest.

For mer informasjon om Kirkens Ungdomsprosjekt og hvordan du kan bidra ytterligere, besøk www.kirkensungdomsprosjekt.no


For å vite mer om våre 4 loger i Kristiansand trykk inn på logo under


Odd Fellow Ordenen har gjennomgått en bemerkelsesverdig transformasjon.
Fra å være en hemmelig orden hvor alt var skjult, har vi utviklet oss til å bli en åpen og verdibærende orden.
Vi er fortsatt en lukket orden, men vårt hovedfokus er nå å fremme de edle prinsippene Vennskap, Kjærlighet og Sannhet.
Vi tror på åpenhet, medmenneskelighet og gode etiske holdninger.
Odd Fellow Ordenen jobber for å gi kunnskap og verdier til våre medlemmer, slik at de kan bidra til å bygge et bedre samfunn.
Vi tror at våre prinsipper, som inkluderer nestekjærlighet, menneskeverd, rettferdighet, omsorg og medfølelse, er nøkkelen til en lysere fremtid.
Hvis du deler vårt ønske om å gjøre en positiv forskjell i verden og ønsker å være en del av et fellesskap som verdsetter disse prinsippene, oppfordrer vi deg til å vurdere medlemskap i Odd Fellow Ordenen.
Vi er en orden i stadig endring, og vår visjon er å gi håp og muligheter til de som trenger det mest.
Bli med oss i å skape en bedre fremtid basert på våre verdier.

 


Noen av våre prosjekter nasjonalt og internasjonalt